Rotačné čistiace kotúče, výroba čistiacich obíjacích kotúčov, vhodných na čistenie veľmi členitých a hrubými vrstvami znečistených kovových a betónových povrchov.
Čistiace kotúče sú vyrábané pre použitie v bežných elektrických vŕtačkách.