Prekladatežská a tlmočnícka činnos, z a do maďarského jazyka špecializovaná hlavne na preklady odborných textov z oblasti strojárstva, strojných systémov, lodnej dopravy a pod.